Klucz identyfikacyjny

Może być stosowany w przypadkach, gdy z pojazdu korzysta więcej niż jedna osoba lub gdy jedna osoba korzysta z kilku pojazdów. Klucz rejestruje, kto i kiedy korzystał z pojazdu i kto za niego odpowiadał. Urządzenie umożliwia również blokowanie silnika pojazdu i powiadamianie kierowcy sygnałem dźwiękowym o nieudanej identyfikacji.

Ruptela Identification key accessory 1