Zdalne sczytywanie tachografu

Kompletne rozwiązanie do obsługi tachografów cyfrowych i zarządzania czasem kierowców w celu zachowania zgodności z przepisami Unii Europejskiej.

Smart-tachograph

Czas pracy kierowców pod kontrolą

Nieprzestrzeganie czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku może skutkować wysokimi karami, obowiązkową przerwą w działalności przedsiębiorstwa lub nawet utratą licencji. Mimo tego, że kierowcy i zarządzający flotami znają europejskie rozporządzenie (WE) nr 561/2006, takie naruszenia wciąż zdarzają się często.

Automatyczne pobieranie plików z tachografu i karty kierowcy (.DDD, .tgd, .v1b)

Analiza czasu pozwalająca zarządzać czasem pracy kierowców, prowadzenia pojazdu i odpoczynku.

Przesyłanie danych na inne serwery i zintegrowane urządzenia dzięki API.

Współpraca z inteligentnymi tachografami (VDO i Stoneridge).

Zdalne pobieranie danych z tachografu

Zdalne pobieranie cyfrowych plików z tachografu i karty kierowcy. Szybkie, proste i bezbłędne zarządzanie plikami z tachografu.


Automatyczne pobieranie plików z tachografu na podstawie indywidualnie stworzonego i dostosowanego do potrzeb harmonogramu. Pliki można pobierać osobno dla pojazdów i dla kierowców, a także dla grup pojazdów lub grup kierowców jednocześnie oraz z danymi z obu kart. Można również uzyskać dodatkowe dane z tachografów (usterki i zdarzenia, dane dotyczące prędkości, dane techniczne).

Pliki z tachografu i pliki karty kierowcy są pobierane w formacie .DDD lub w formatach: .tgd i .v1b, wymaganych we Francji i Hiszpanii.

  • Zdalne pobieranie plików z tachografu i karty kierowcy
  • Automatyczne pobieranie na podstawie indywidualnie dostosowanego harmonogramu
  • Pobieranie i dodawanie plików oraz zarządzanie nimi
  • Wykrywanie kierowcy i automatyczne przypisywanie na podstawie karty kierowcy

Pliki z tachografu można również przenosić automatycznie na inne serwery FTP. Dzięki temu możliwe jest łatwe przesyłanie plików do analizy zewnętrznej

Container-Truck

Obsługa inteligentnych tachografów

Rozwiązanie do obsługi tachografów współpracuje z inteligentnymi tachografami nowej generacji, które są obowiązkowe dla wszystkich pojazdów od 15 lipca 2019 r.

Analiza czasu

Zarządzaj czasem pracy kierowców, prowadzenia pojazdu i odpoczynku zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 561/2006. Popraw planowanie przejazdów i unikaj kar za naruszenia przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu.


Moduł analizy czasu przedstawia zestawienie czasu pracy kierowców:

  • pozostały czas do wykorzystania na przejazd danego dnia i tygodnia
  • kiedy przypada kolejny odpoczynek dzienny i tygodniowy
  • czas wykorzystany na przejazd i pracę
  • zdarzenia dotyczące przedłużonego czasu jazdy i skróconego czasu odpoczynku.

Informacje te mogą być wysłane na adres e-mail jako raport za wybrany okres. Informacje na temat czasu pracy kierowców można również przesłać do systemów zewnętrznych przy użyciu rozwiązania API.