Bezpieczeństwo pojazdu i ładunku

Pojazdy komercyjne i przewożone ładunki są drogimi zasobami, które mogą powodować poważne szkody finansowe dla firmy, jeżeli nie będą dobrze chronione. Rozwiązanie oferuje zestaw funkcji dla ulepszenia bezpieczeństwa pojazdu i ładunku.

Bezpieczeństwo ładunku

Dodatkowe czujniki na drzwiach i powiadomienia o otwarciach naczepy pomagają chronić ładunek przed nieautoryzowanym użyciem poprzez ciągłe informowanie kierowcy i menadżera firmy transportowej.

Bezpieczeństwo pojazdu

Zdalne blokowanie zapłonu i przyciski alarmowe zabezpieczają pojazd przed kradzieżą. Różne środki identyfikacji kierowcy umożliwiają określanie osób odpowiedzialnych w danej chwili za pojazd i ładunek.

Ochrona ładunków łatwo psujących się

Zapewnienie właściwej temperatury jest bardzo ważne dla transportu ładunków łatwo psujących się. Dzięki temu rozwiązaniu temperaturę ładunku można monitorować bezpośrednio z urządzeń chłodniczych. Można również zainstalować czujniki temperatury dla zapewnienia dodatkowej ochrony.

Zapytaj o ofertę promocyjną na monitoring GPS