FM-Plug4

FM-Plug4(+) to łatwe w instalacji, osobiste urządzenie do monitorowania danych OBD. Zaprojektowane zostało do śledzenia i monitorowania samochodów dostawczych, do zabezpieczania ich przed kradzieżą i do odczytu kodów błędów silników OBD II.

Ruptela-Plug4-GPS-tracker

Funkcje FM-Plug4(+)

  • odczytywanie kodów błędów silnika OBD II,
  • monitorowanie zachowania kierowcy (promowanie ekologicznego stylu jazdy),
  • zintegrowane geostrefy,
  • komendy SMS.

Urządzenie posiada wsparcie dla standardu Plug&Play i nie wymaga montażu przez wykwalifikowanego instalatora, dzięki czemu nie musisz ponosić dodatkowych kosztów. Szybka i prosta instalacja oznacza również, że nie ma potrzeby wyłączania pojazdu z użytkowania na jej czas.

Możliwość wczytania wstępnej konfiguracji z karty SIM i fakt, że do sprzedaży i instalacji urządzenia nie jest potrzebna specjalistyczna wiedza sprawiają, że doskonale nadaje się ono do sprzedaży klientom końcowym za pośrednictwem kanałów masowych.

FM-Plug4 to urządzenie osobiste, które można przypisać do konkretnej osoby. Dlatego też jeśli firma posiada mniej samochodów niż kierowców lub gdy samochód jest w naprawie, można kontynuować korzystanie z funkcji śledzenia dzięki możliwości przeniesienia urządzenia z jednego pojazdu do innego.

Jeśli pojazd zostanie skradziony, urządzenie zostanie odłączone lub pojazd opuści wyznaczoną geostrefę, do właściciela urządzenia wysłane zostanie powiadomienie. Ponadto wbudowany w urządzenie mikrofon pozwala na podsłuchiwanie tego, co dzieje się wewnątrz pojazdu, a tym samym umożliwia jego lepsze zabezpieczenie. Urządzenie powiadamia właściciela również o holowaniu pojazdu, umożliwiając mu podjęcie natychmiastowych działań.

FM-Plug4+ może odczytywać kody błędów silnika OBD II i identyfikować usterki pojazdu bez potrzeby wykonywania kosztownych badań diagnostycznych. FM-Plug4+ oszczędza Twój czas i pozwala zapobiegać awariom pojazdów.