TrustTrack: moduł czasu prowadzenia pojazdu

Przeglądaj czas prowadzenia pojazdu i naruszenia obowiązujących norm w tym zakresie. Moduł czasu prowadzenia pojazdu pomaga uniknąć kar za naruszenia przepisów rozporządzenia (WE) nr 561/2006 oraz ułatwia organizowanie czasu kierowców i planowanie działań.

Dziennik aktywności kierowcy

Dziennik aktywności kierowcy pokazuje podsumowanie dnia i tygodnia kierowcy z uwzględnieniem czasu pracy, jazdy, dostępności, odpoczynku i niezidentyfikowanej aktywności (w przypadku usunięcia karty kierowcy). Flagi w dzienniku pokazują czas i rodzaj naruszeń.

Aby zobaczyć szczegóły naruszenia, należy kliknąć na flagę oraz przesunąć kursor na wybrany dzień lub okres.

Dziennik aktywności kierowcy

Naruszenia czasów prowadzenia pojazdu

W tym module znajdują się informacje na temat wszelkich naruszeń popełnianych przez kierowców, związanych z czasem prowadzenia pojazdu i odpoczynku. Informacje o naruszeniach pozwalają podejmować działania zapobiegawcze takie jak szkolenia kierowców, a także usprawniają planowanie i inne zadania operacyjne.

Naruszenia czasów prowadzenia pojazdu

Szczegóły naruszenia

Przeglądaj wszystkie szczegóły naruszenia – kierowca, pojazd, kraj, data i godzina

Klasyfikacja naruszenia

Naruszenia są klasyfikowane według ich trwania – lekkie, średnie i ciężkie

Rodzaj naruszenia

Sprawdź, które przepisy zostały naruszone, z uwzględnieniem artykułu i numeru ustępu

Informacje o naruszeniu

Sprawdź, na co pozwala rozporządzenie i w jaki sposób kierowca je naruszył

Filtruj informacje

Sortuj naruszenia według dowolnego pola – kierowcy, daty, typu

Eksportuj jako plik PDF

Pobierz listę naruszeń jako plik PDF

Szczegóły czasu prowadzenia pojazdu

 Przeglądaj czas pracy, jazdy, dostępności, odpoczynku i niezidentyfikowanej aktywności (gdy karta jest usunięta)

Podsumowanie czasu pracy kierowcy

Przeglądaj tygodniowe i dzienne podsumowania czasu pracy kierowcy

Zdalne sczytywanie tachografu

Monitorowanie naruszeń

Naruszenie czasu prowadzenia pojazdu może skutkować wysokimi karami, przerwą w działalności lub nawet utratą licencji.

Kierowca może popełnić aż 16 różnych naruszeń. Ręczna identyfikacja wszystkich naruszeń popełnianych przez kierowców może być bardzo trudnym zadaniem dla jednego operatora.

Dodatkowe programy nie są już potrzebne

Dzięki modułowi TrustTrack nie są już potrzebne dodatkowe programy do wykonywania zadań związanych z zarządzaniem czasem kierowcy i tachografami.

Wszystko to można zrobić w module TrustTrack – pobierać pliki z tachografu, analizować czas prowadzenia pojazdu i nim zarządzać, a także monitorować naruszenia czasu prowadzenia pojazdu.

Poproś o ofertę

  • Hidden