Zewnętrzna antena GNSS

Zewnętrzną antenę GNNS można podłączyć do zaawansowanych urządzeń piątej generacji (HCV5, LCV5, Pro5) w celu dokładniejszej lokalizacji floty, zwłaszcza gdy urządzenie śledzące GPS musi zostać zamontowane wewnątrz pojazdu. Gdy antena zewnętrzna ulegnie uszkodzeniu lub zostanie odłączona, włączy się antena wewnętrzna i użytkownik otrzyma powiadomienie, że ktoś próbuje przerwać monitorowanie floty lub uszkodzić urządzenie.

external GNSS antenna 2