Olimpia to polska firma transportowa z bazą w Zielonej Górze

Od pewnego czasu w przedsiębiorstwie użytkowany jest system TrustTrack.

Olimpia specjalizuje się w trasach do Wielkiej Brytanii oraz Skandynawii. Flota firmy to 16 ciągników siodłowych.

TrustTrack firmy Ruptela pojawił się w Olimpii przed dwoma laty. Wcześniej pracownicy korzystali z innego systemu telematycznego. Po zmianach właścicielskich u producenta poprzedniego systemu, przestał on być aktualizowany. Przez dłuższy czas nie zostały podjęte żadne kroki w kierunku unowocześnienia oprogramowania i dostosowania go do wymogów klientów. Pracownicy wskazywali, że oprogramowaniu brakowało ważnych funkcji, m.in. geostref czy możliwości generowania kompletnych raportów, był także niestabilny. W rezultacie pion zarządzający Olimpii zdecydował się na wdrożenie innego rozwiązania.

LCV full solution 2
Poproś o ofertę

Do pierwszego kontaktu przedstawiciela handlowego Rupteli z włodarzami Olimpii doszło na kilka miesięcy przed ostatecznym wdrożeniem systemu. Przedstawiciel kontaktował się regularnie od tego czasu, prezentując możliwości TrustTracka. Pośród cech programu, które zadecydowały o jego wyborze, była możliwość zdalnego odczytu danych z tachografów i kart kierowców. W konkurencyjnych produktach często za tę funkcję trzeba było dopłacać osobno. Ważnym czynnikiem przy wyborze systemu telematycznego w firmie był więc stosunek jakości do ceny. Poszukiwaną cechą była także możliwość tworzenia szczegółowych raportów z przebiegu zlecenia/trasy oraz stabilność aplikacji podczas podróży morskich na pokładzie promów.

Po podjęciu przez Olimpię decyzji o skorzystaniu z usług Rupteli doszło do zaplanowania wdrożenia systemu w firmie. Dzięki mobilnemu serwisowi całość odbyła się bez konieczności uziemiania pojazdów, tym samym bez strat. Przedstawiciele Rupteli pojawili się w firmie kilkakrotnie, za każdym razem w poniedziałki w umówionych porannych godzinach, przed wyruszeniem przez ciężarówki w trasę. Dzięki temu obyło się bez ingerencji w czas pracy kierowców i dostępność pojazdów.

Od czasu instalacji systemu TrustTrack w bazie Olimpii, podstawowymi funkcjami stały się możliwość zdalnego odczytu danych z kart kierowców i tachografów (system pobiera je automatycznie raz w tygodniu), jak również śledzenie pojazdów w czasie rzeczywistym, sprawdzanie historii wydarzeń i zleceń, generowanie kompletnych raportów na temat przejazdów i kontrolowanie poziomów paliwa w pojazdach.

Dzięki integracji z programem 4Trans, użytkowanym w Olimpii do obsługi części procesów firmowych, rozliczanie przejazdów dzieje się praktycznie automatycznie. Oba systemy komunikują się między sobą – z TrustTracka bardzo łatwo wyeksportować konieczne dane w taki sposób, by można je było użytkować w innym środowisku. Informacje pozyskiwane przez system Rupteli służą również do kontroli wydatków eksploatacyjnych pojazdów.

Po wdrożeniu systemu TrustTrack pracownicy Olimpii nie potrzebowali dużo czasu na przestawienie się na użytkowanie innego oprogramowania, pomimo wyraźnych różnic w interfejsie. W całym okresie użytkowania systemu dochodziło do sporadycznych kontaktów z pomocą techniczną, przeważnie w celu zgłoszenia usprawnień.

Poproś o ofertę

W firmie Olimpia kierowcy nie korzystają z aplikacji mobilnej skorelowanej z systemem TrustTrack. Ze względu na stabilną specyfikę kursów wykonywanych przez kierowców w przedsiębiorstwie, dyspozytor nie użytkuje funkcji planowania tras i wyznaczania zadań. Instalacja TrustTracka jednak znacznie ułatwiła rozliczenia wewnątrz przedsiębiorstwa i zautomatyzowała ich część, dzięki automatycznemu odczytowi danych z tachografów, możliwości ich archiwizacji i eksportu.